Skript 39.4: Winter 2017

De diversiteit aan onderwerpen die in dit nummer aan de orde wordt gesteld toont bovendien de veelzijdigheid van geschiedenis als vakgebied. Als wij desondanks proberen een thema te vinden dat deze bijdragen met elkaar verbindt, dan is dat de bewuste reflectie van de auteurs op de veranderende betekenis van geschiedenis door de tijd heen. Zo schrijft Ewout Hasken over de manier waarop leiders van de Sovjet-Unie omgingen met het verleden. Hij focust op de late fase van de Sovjet-Unie, waarin hervormingsgezinde politici inspiratie haalden voor hervormingen uit de vroege communistische geschiedenis van hun land. Hannah van der Heijde verricht een zorgvuldig historiografisch onderzoek naar de geschiedsopvattingen van Reinhart Koselleck en Aleida Assmann en belicht ontwikkelingen in de denkwijze over concepten als ‘tijd’ en ‘geschiedenis’ sinds de Tweede Wereldoorlog. Hans Rodenburg schrijft een helder artikel over de ontwikkeling van de ideologische inspiratie van het CDA in relatie tot zware bezuinigingen op de verzorgingsstaat in de jaren tachtig. Naast deze artikelen vindt u hier ook een uitgebreid interview met de Amerikaanse historicus en genocide-expert Norman Naimark. Promovenda Trude Dijkstra vertelt over haar onderzoek naar verschillende perspectieven op China in de zeventiende-eeuwse Republiek.

Traditiegetrouw begint het winternummer met Voor het voetlicht, een prikkelend artikel waarin een belangrijke hedendaagse ontwikkeling binnen ons vakgebied centraal staat. Twee van onze redacteuren bestuderen dit jaar de zogenaamde Spatial Turn aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met experts. Veel leesplezier!


Facebook

Redactie

Responsive image

Hier was het nieuws

Responsive image

Laatste editie

Responsive image