Skript 40.1: Skriptieprijs 2017

Zoals vaker in onze geschiedenis gebeurde, veranderen er traditionele onderdelen van ons blad bij de overgang naar een nieuwe jaargang. Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld de vorm van het interview. We hadden vaak moeite om een bepaalde gelaagdheid van het interview te verwerken in de vorm van vraag en antwoord. Door dit stramien los te laten wordt de lezer missende voorkennis geboden zonder dat we dit in de mond van de expert hoeven te leggen. Daarnaast zal de agenda nog slechts enkele historische evenementen vermelden. Wij hoeven geen overzicht meer te bieden: op verschillende media zoals www.historici.nl staat de overvloed aan historische evenementen in Nederland verzameld. Wij zullen u alleen nog aanraden welke historische congressen, debatten, filmvertoningen of lezingen wij urgent, nieuw of interessant achten.

Een grotere verandering vindt plaats binnen een relatief jong element van ons blad: de column. Om ons veertigjarig bestaan te vieren zal de column in elk nummer van deze jubileumjaargang verzorgd worden door een andere oud-redacteur. Zij hebben alle vier in een ander decennium deel uitgemaakt van de redactie en hun columns zullen in chronologische volgorde verschijnen. In het eerste nummer beschrijft journalist en schrijver Bianca Stigter, Skript-redacteur uit het eerste decennium van ons bestaan, over de verweving van heden met verleden. Tot slot zal het redactioneel vanaf nu een persoonlijke, soms kritische of actuele noot van de hoofdredacteur worden waarmee het de seizoensaanduidingen van lammetjes, zonnige stranden, herfstbladeren en de kerstbomen achter zich laat. Bladerend door ons archief zag ik dat de redactionelen geen vaste vorm kenden: soms ontbrak het, soms werd er stelling genomen, soms kritisch gegrapt over de actualiteit en soms was het een paginalang essay. Deze ontwikkeling is dus misschien geen vernieuwing, maar eerder een teruggang naar wat was.

Er blijven uiteraard ook dingen hetzelfde; ook dit jaar presenteren wij de drie beste scripties die meedongen naar de Skriptieprijs. De meer dan veertig ingezonden scripties waren afkomstig van vijf verschillende Nederlandse universiteiten, waarbij Leiden het beste vertegenwoordigd was, en besloegen samen alle tijdperken en bijna alle continenten. Dit is ook terug te zien in de boeiende top drie. Dan rest mij alleen nog u veel plezier te wensen met het lezen van dit nummer!

Rosa de Jong

Hoofdredacteur


Laatste editie

Responsive image

Facebook

Redactie

Responsive image

Hier was het nieuws

Responsive image