Skript 41.2 is uit!

Na het succes van de Skriptieprijsuitreiking presenteert Skript met trots het zomernummer van onze eenenveertigste jaargang. Voordat ik daar over schrijf, wil ik u er op attenderen dat de foto’s van de Skriptieprijs te bezichtigen zijn op onze vernieuwde Facebookpagina. Na een aantal jaar minder actief te zijn geweest op dit sociale netwerk (hierin bevestigen wij het stereotype beeld van de historicus als digibeet), staat onze pagina weer vol foto’s, links naar ons vernieuwde archief en berichten over intrigerende historisch getinte evenementen. Als een aan papier verknochte historicus voelt dit raar om te schrijven, maar: like en share onze sociale media!

Desalniettemin vervallen wij niet enkel in influencer-achtige oppervlakkige berichten. Ook in dit nummer staan drie interessante en doorwrochte artikelen, zoals Linda van Valens stuk ‘Textielconflict in Nederlands-Indië’. Menigmaal staan de krantenkaternen vol met berichten over hoe Europa een minder grote rol op het wereldtoneel krijgt toebedeeld. Zowel politiek als economisch verliest zij het van de opkomende Aziatische supermachten. Van Valen bespreekt een interessante historische parallel in het interbellum. Ze analyseert hoe Nederland het langzaam verloor van de Japanse textielindustrie in Nederlands-Indië. Ondanks de vergaande protectionistische maatregelen van de Nederlandse fabrikanten, kwam er al vóór de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog een einde aan de hoogtijdagen van het Nederlandse marktaandeel in textiel.

              Verder schrijft Mats Dijkdrent over lapidaria: middeleeuwse encyclopedieën waarin teksten stonden over medische en magische stenen. Historici beweren dat deze ‘genezende stenen’ ook gebruikt werden in de medische praktijk. Dijkdrents artikel staat stil bij de vraag of deze stenen inderdaad een praktisch doeleinde hadden. Talitania Chomsky keert zich in haar artikel tot de beruchte Rosenbergzaak. Waren Julius en Ethel Rosenburg daadwerkelijk schuldig aan spionage voor de Sovjet-Unie? Aantredend redacteur Skript-redacteur Marlies Brand blijft in het Koude Oorlog tijdperk. Zij interviewt promovendus Tom Duurland over de militaire-geneeskundige maatregelen voor een mogelijke nucleaire ramp. Daarnaast interviewen Maaike de Jongh en ondergetekende Annelien de Dijn over de Atlantische Revoluties aan het einde van de achttiende-eeuw. Deze opstanden voor democratie en materiële gelijkheid kunnen inspiratie bieden voor de huidige ongelijke tijden. Tot slot draagt Tim Verlaan de column over aan Geert Janssen. De hoogleraar vroegmoderne geschiedenis vertelt over Johan van Oldenbarnevelt aan de hand van diens standbeeld in Den Haag. Veel leesplezier!

Pouwel van Schooten

Hoofdredacteur


Laatste editie

Responsive image

Facebook

Redactie

Responsive image

Hier was het nieuws

Responsive image