Skript 41.3 is uit!

Geachte lezer,

Omdat het redactioneel altijd in een vroeg stadium van het redactieproces
wordt geschreven, is het vaak moeilijk om de artikelen adequaat te koppelen
aan de actualiteit, zonder dat deze koppeling onvermijdelijk achterhaald
wordt. Toch waag ik mij in dit redactioneel aan het recente nieuws, omdat het
uitstekend aansluit bij een van onze artikelen. Eind 2017 nam de gemeente
Amsterdam zich voor om een nieuw slavernijmuseum te stichten. Begin juni
dit jaar maakte minister Ingrid van Engelshoven bekend dat het kabinet één
miljoen euro reserveert voor dit project. Het is nog niet duidelijk hoe het
museum dit zwarte stuk geschiedenis precies gaat vormgeven. Het project zit
namelijk nog in de conceptfase. Wellicht is het verstandig om ideeën op te doen
bij andere slavernijtentoonstellingen en musea. Vorig jaar beargumenteerde
Thijs Kleinpaste in De Groene Amsterdammer dat het Amsterdamse
Slavernijmuseum er baat bij heeft om te kijken naar het Amerikaanse National
Museum of African American History and Culture in Washington DC.
In deze editie onderstreept Désirée Kroep ook het belang van andere
slavernijtentoonstellingen in de ontwikkeling van het nieuwe museum. In
haar artikel ‘Zwarte pijn, witte schaamte’ vergelijkt ze drie exposities in
Nederland en Groot-Brittannië. Aan de hand van de kritiek op deze drie
tentoonstellingen komt ze tot een voorlopig advies voor het nieuwe museum:
‘De les voor het Amsterdams slavernijmuseum is om alle kanten te laten
zien. (…) Daarbij is het zaak om de selectie woordvoerders zo breed mogelijk
te laten zijn: zowel strijdlustige activisten als radicaal anders gestelden en
middenmoters, mensen die geen mening hebben of een beetje ongemakkelijk
van het onderwerp worden. Zo wordt een breder draagvlak gecreëerd.’
Naast deze gevoelige kwestie schrijft Martijn Beijer over de Tweede
Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en onderzoekt
Marie van Haaster het leven van de achttiende-eeuwse wetenschapster
Émilie du Châtelet. Daarnaast interviewen Skript-redacteuren Marlies Brand
en Mees Janssen NIOD-onderzoeker Martijn Eickhoff. Naast het lastige
dekolonisatieonderzoeksproject meende hij dat geschiedwetenschap, ‘hoe
leuk, spannend, en zelfs ontroerend ook’, geen vrijblijvende zaak is. Kortom,
ik wens u veel leesplezier! Tot slot rest mij nog afscheid van u te nemen als
hoofdredacteur. Maar niet getreurd, ik draag het stokje over aan de uiterst
bekwame Eva Nicole Pool.

Pouwel van Schooten
Hoofdredacteur


Laatste editie

Responsive image

Facebook

Redactie

Responsive image

Hier was het nieuws

Responsive image