Skript

Skript Historisch Tijdschrift is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat vier maal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren.

In 1979 werd Skript opgericht door Michael Bergmeijer, Hans Hoogervorst, Angela van Leeuwen en Jan Schoenmakers. Het tijdschrift begon als een gestencild en in elkaar geniet boekje maar is sindsdien uitgegroeid tot een volwaardig kwartaalblad met een groot ledenbestand en diverse landelijke verkooppunten. Skript is een onafhankelijk blad maar onderhoudt nauwe banden met de Universiteit van Amsterdam. De redactie staat in contact met andere universitaire en extra-universitaire instellingen, en moedigt studenten van alle Nederlandse universiteiten aan om voor Skript te schrijven en in de redactie plaats te nemen.

Skript is dus altijd op zoek naar interessante kopij en naar enthousiaste geschiedenis-studenten die zitting willen nemen in de redactie! Voor meer informatie: info@skript-ht.nl

Redactie

Hoofdredacteur Rosa de Jong heeft Wijsbegeerte en Geschiedenis gestudeerd en volgt nu de Onderzoeksmasters Geschiedenis en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is vooral geïnteresseerd in ideeëngeschiedenis, vluchtroutes door bezet Europa en de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Suriname.

Boris van Haastrecht volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in moderne Europese politieke geschiedenis en politieke omwentelingen en veranderingen.

Diede Beckers volgt de bachelor geschiedenis aan Universiteit Leiden en is geïnteresseerd in de klassieke oudheid, en dan met name de Griekse cultuur, waaronder dagelijks leven, verhoudingen tussen seksen en antieke filosofie.

Jerry Verschuren volgt de bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in de moderne geschiedenis van de zuidelijke levant. 

Pouwel van Schooten volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in ideeëngeschiedenis en het Europese koloniale tijdperk, met name Brits India in de achttiende en negentiende eeuw.

Joël van der Moore volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in Spatial History, in het bijzonder de geschiedenis van de stad in de negentiende en twintigste eeuw.

Lieve Ettes volgt de master Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de cultuurgeschiedenis van de Weimarrepubliek en Berlijn ten tijde van de Duitse deling.

Meer informatie over het redacteurschap? Klik hier.

Redactieraad

dr. A. Nobel, dr. M. Leeman en dr. K. Beerden, dr.  D.W.A.G  van den Heuvel, mw. E.J. de la Porte MA