Skript

Skript Historisch Tijdschrift is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat vier maal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren.

In 1979 werd Skript opgericht door Michael Bergmeijer, Hans Hoogervorst, Angela van Leeuwen en Jan Schoenmakers. Het tijdschrift begon als een gestencild en in elkaar geniet boekje maar is sindsdien uitgegroeid tot een volwaardig kwartaalblad met een groot ledenbestand en diverse verkooppunten. Skript is een onafhankelijk blad maar onderhoudt nauwe banden met de Universiteit van Amsterdam. De redactie staat in contact met andere universitaire en extra-universitaire instellingen, en moedigt studenten van alle Nederlandse universiteiten aan om voor Skript te schrijven en in de redactie plaats te nemen.

Skript is dus altijd op zoek naar interessante kopij en naar enthousiaste geschiedenis-studenten die zitting willen nemen in de redactie! Voor meer informatie: skript-fgw@uva.nl

Redactie

Hoofdredacteur Eva Nicole Pool volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is geïnteresseerd in cultuurgeschiedenis, in het bijzonder ten tijden van de Italiaanse renaissance.

Kauthar Bouazzati volgt de bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is geïnteresseerd in de sociale geschiedenis van het Oosten, met bijzondere belangstelling voor de wederzijdse invloeden tussen het Westen en Midden-Oosten.

Tinka de Haan volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij is geïnteresseerd in vrouwengeschiedenis, vooral in vroegmodern Nederland.

Maaike de Jongh volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Het liefst houdt zij zich bezig met machtsverhoudingen in de (vroeg)moderne tijd, zowel op politiek gebied als met betrekking tot gendergeschiedenis.

Mees Janssen volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van de internationale betrekkingen en politieke systemen in Europa, in het bijzonder tijdens de Koude Oorlog.

Aslıhan Öztürk volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is vooral bezig met nieuwe cultuur- en gendergeschiedenis, met een bijzondere belangstelling voor minderheden in het Midden-Oosten. 

Nina Saelmans volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Haar interesse ligt bij de internationale betrekkingen, maar ze houdt zich ook bezig met de geschiedenis van de Sovjet-Unie en andere ontwikkelingen binnen de 20ste eeuw. 

Redactieraad

drs. L.H. van Hasselt, drs. M. den Hertog, dr. D.W.A.G. van den Heuvel, dr. M. Leeman, dr. A. Nobel, dr. J. Oddens, mw. E.J. de la Porte MA.