Skript 41.4 is uit!

Geachte lezer, 

Voor het winternummer van onze eenenveertigste jaargang heb ik de functie van hoofdredacteur overgenomen van mijn oud-collega Pouwel van Schooten. Allereerst zou ik hem graag willen bedanken voor zijn bijdrage als redacteur aan alle Skripts en zijn inspanningen als hoofdredacteur. Daarnaast wil ik mij graag verontschuldigen voor twee fouten tijdens het redactieproces van ons vorige nummer. Helaas stond het artikel van Désirée Kroep vermeld onder de titel ‘Witte pijn, zwarte schaamte.’ Dit had moeten zijn ‘Zwarte pijn, witte schaamte.’ Verder staat er een jaartal verkeerd vermeld in de ondertitel van het artikel van Martijn Beijer. Er staat ‘De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1807-1914.’ Dit had moeten zijn ‘De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1907-1914.’ We betreuren ten zeerste dat deze onhandige fouten door de eindredactie zijn gekomen.

In dit nummer hebben wij voor u wederom drie interessante artikelen. Mayte Beekman schreef het artikel, ‘De linkse jaren zeventig?’, over de opkomst van het neoliberalisme in Nederland in de jaren zeventig. Met adequaat onderzoek haalt zij het idee onderuit dat het neoliberalisme pas op kwam tijdens het kabinet-Lubbers en laat ze zien hoe de monetaristische theorieën van economen Pieter Korteweg en Eduard Bomhoff de weg vrijmaakten kon worden voor de neoliberale ideologie. 

Joey Stofberg schrijft in ‘De andere kant van stilte’ over de invloed van de Gregoriaanse Hervorming op de publieke opinie over gelijkgeslachtelijke seksualiteit in laatmiddeleeuws Engeland. Hij besteed vanuit deze context aandacht aan de invloed van de Gregoriaanse Hervorming op het begrip “sodomie”. Onze eigen redacteur Kauthar Bouazzati is geïnteresseerd in de sociale geschiedenis van het Oosten en heeft een enerverend stuk geschreven over de positie van vrouwen binnen de Iraanse Revolutie en hoe deze revolutie invloed heeft gehad op vrouwenrechten. Aan de hand van verschillende historische onderzoeken zullen in dit artikel twee standpunten worden belicht over de daadwerkelijke gevolgen die deze revolutie had voor vrouwen.

Mees Jansen blijft in de sfeer van revoluties. Hij interviewt promovendus Niels Terpstra over zijn onderzoek naar de relatie tussen rebellengroeperingen en burgers, en het vormen van een bestuur in een door rebellen gecontroleerd gebied. Maaike de Jongh en Aslihan Öztürk hebben Els Kloek geïnterviewd, bekend van haar project 1001 vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Tot slot de column van Dienke Hondius over onderduikplaatsen in Amsterdam. Na een lezing over een onderduikadres in Amsterdam-West raakte zij geïnspireerd en ging op zoek naar meer ‘vergeten’ onderduikplekken. Ik wens u veel leesplezier. 

Eva Nicole Pool 

Hoofdredacteur

Lees meer

Rectificaties

In Skript 41.3 stond op de voorpagina de titel van Désirée Kroeps artikel vermeld als 'Witte pijn, zwarte schaamte'. Dit moest zijn 'Zwarte pijn, Witte schaamte'. Skript betreurt ten zeerste dat deze onhandige fout door de eindredactie is gekomen. 

Verder stond bij het artikel van Martijn Beijer 'Het proletariaat en de oorlog' en jaartal fout vermeld in de ondertitel. Er staat 'De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1807-1914.' Dit moest zijn 'De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1907-1914.' Skript veronschuldigt zich voor deze onzorgvuldigheden.

Lees meer

Skript 41.3 is uit!

In deze editie vergelijkt Désirée Kroep in haar artikel ‘Zwarte pijn, witte schaamte’ drie exposities over slavernij in twee Nederlandse musea en een museum in Groot-Brittannië. Aan de hand van de kritiek op deze tentoonstellingen komt ze tot een voorlopig advies voor het toekomstige slavernijmuseum. Naast deze gevoelige kwestie schrijft Martijn Beijer over de Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en onderzoekt Marie van Haaster het leven van de achttiende-eeuwse wetenschapster Émilie du Châtelet. Daarnaast interviewden Skript-redacteuren Marlies Brand en Mees Janssen NIOD-onderzoeker Martijn Eickhoff.

Lees meer

/files/2019-09/skriptieprijs-2019-definitief-tekengebied-1.jpg?df47f98694

Skriptieprijs 2019!

Het is weer tijd voor de Skriptieprijs! 

Altijd al je scriptie willen publiceren en daarmee prijzen willen verdienen? Dan is dit je kans! Voor de elfde keer organiseert Skript de Skriptieprijs, speciaal voor de beste bachelorscriptie van Nederland met een historische insteek.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kom jij in aanmerking voor de Skriptieprijs 2018, die bestaat uit €100, publicatie in Skript en een jaarabonnement op ons tijdschrift.

Lees meer

Skript 41.2 is uit!

In het zomernummer van dit jaar hebben we weer een selectie interessante artikelen voor u. Zo schrijft Linda van Valen over het textielconflict dat plaatsvond tijdens het interbellum tussen Japan en Nederlands-Indie. Mats Dijkdrent onderzocht lapidaria: middeleeuwse encyclopedieën waarin teksten stonden over medische en magische stenen. Talitania Chomsky keert zich in haar artikel tot de beruchte Rosenbergzaak. Waren Julius en Ethel Rosenburg daadwerkelijk schuldig aan spionage voor de Sovjet-Unie? De interviews zijn ditmaal met hoogleraar Annelien de Dijn en promovendus Tom Duurland, en de column is van de hand van Geert Jansen.

Lees meer

Skript 41.1 is uit!

Voor de tiende keer heeft Skript dit jaar de Skriptieprijs mogen uitreiken! In dit nummer van Skript kunt u de artikelen die gebaseerd zijn op de genomineerde scripties te lezen. Kim Sher koppelt drie Amsterdamse kantoorpanden aan twintigste-eeuwse moderniseringsprocessen. Doortje Swaters onderzoekt hoe verschillende sociale actoren in de Nederlandse kolonie Nickerie reageerden op de afschaffing van slavernij in Brits-Guyana in 1834, terwijl Nederland de slavernij pas afschafte in 1863. Tot slot analyseert Maroesjka Verhagen de Nederlandse idealisering van het landleven en de relatie tot eetcultuur in de zeventiende eeuw. Dit laatste onderzoek charmeerde de redactieraad het meest, en Verhagen mag zichzelf daarom de winnaar noemen van de Skriptieprijs 2018. 

Lees meer