42.2 is uit!

In het zomernummer van Skript presenteren wij u weer drie interessante artikelen. Melle Koletzki schrijft het stuk 'Das Mädchen Johanna' over Jean d’Arc en hoe haar verhaal in Duitsland in 1935 als verfilming werd aangepast aan de nazistische normen en waarden. In het artikel van Mounir el-Badri leest u over de verschillende dimensies van Nederlandse slavernijverhalen over
Marokko. Miriam van der Veen vertelt u over het Bureau Inlichtingen. Deze organisatie verzamelde tijdens de Tweede Wereldoorlog informatie in bezet Nederland en lichtte vervolgens de regering in die in ballingschap verkeerde. Zeer actueel is ons opiniestuk van Claire Weeda en Janna Coomans over pestepidemieën en de politieke controle op de bevolking
om verspreiding tegen te gaan.  Redacteurs Veerle Veerbeek en Eva Nicole Pool hebben Johan Schot geïnterviewd. Schot verteld in dit interview over hoe interdisciplinariteit kan bijdragen aan beleidsvorming en is momenteel bezig met onderzoek
naar technologische ontwikkelingen en verduurzaming. Redacteur Aslihan Öztürk heeft promovenda Sherilyn Deen geïnterviewd. Deen doet momenteel onderzoek naar de relatie tussen ‘gemengde huwelijken’ en de raciale structuren in Nederland. Tot slot leest u in onze column wat Lotfi El Hamidi vindt van het Padrão dos Descobrimento monument in Lissabon. 

Lees meer

Rectificatie

Aan de achterzijde van Skript 42.2 wordt de auteur van het artikel 'Das Mädchen Johanna' gespeld als Melle Koletski. Dit moet Melle Koletzki zijn. Onze excuses voor deze onhandige fout.

Lees meer

Skript 42.1 is uit!

Geachte lezer, 

Zoals u wellicht reeds was opgevallen hebben we voor deze nieuwe jaargang behoorlijk wat veranderd aan het uiterlijk van Skript. Onze redacteur Maaike de Jongh is er in geslaagd de lay-out zo aantrekkelijk mogelijk te maken en ook qua inhoud hebben we veranderingen doorgevoerd. Zo bevat het tijdschrift nu een extra opiniestuk, geschreven door een historica of historicus van buiten de redactie en vanaf het zomernummer zullen er twee short reads en een lang artikel in Skript prijken.

Ondanks de onzekere corona-tijd heeft de redactie ook deze voor dit nummer van Skript niet stilgezeten. Dit jaar reikt Skript wederom de Skriptieprijs uit voor de beste historische bachelor-scriptie van 2019. Ook in deze vreemde periode willen wij deze studenten in het zonnetje zetten voor het harde werk waar zij trots op mogen zijn. Net als voorgaande jaren heeft de redactie tientallen inzendingen ontvangen, waar we na lang overleg de beste drie van hebben geselecteerd. Uit deze selectie heeft onze redactieraad vervolgens de nummer één, twee en drie geselecteerd. In dit lentenummer leest u de artikelen van de drie studenten die meedingen naar deze prijs. 

Marie van Haaster neemt ons mee in de gedachtegangen van Josephine Sazerac de Limagne. Ze heeft onderzoek gedaan naar het zelfbeeld van deze jonge Franse vrouw en de kritische reflecties op haar verhoudingen met God. Emma Post analyseert de rol van gender en Joodsheid in het proces van de Italiaanse eenwording aan de hand van het leven van Sara Levi Nathan. Ze besteed daarbij vooral aandacht aan de rol van Joodse vrouwen. Het derde artikel is afkomstig van Joey Stofberg. Hij schrijft over hoe de ontwikkeling van telefonie het Nederlandse sociaal-politieke landschap heeft beïnvloed en hoe het Nederlandse landschap het gebruik van telefonie heeft vormgegeven tijdens de Belle Époque. Dit laatste onderzoek charmeerde de redactieraad het meest, en Stofberg mag zich daarom de winnaar noemen van de Skriptieprijs 2019. ‘De analyse in de verschillende hoofdstukken is diepgaand en overtuigend. Juist ook de keuze om twee reflectieve essays toe te voegen, getuigt van durf en brengt het onderwerp verder.’, aldus een van de redactieraadleden. Wij feliciteren hem met zijn overwinning.

Naast de drie Skriptieprijs artikelen vindt u in dit nummer een interview met historica Nadia Bouras en promovenda Kim Bootsma. De column komt deze keer uit ons archief, geschreven door Pieter Vermaas voor Skript 19.4 (1998). Hij vertelt ons over communisme. Ik hoop dat het ontvangen van de nieuwe Skript bijdraagt aan een vleugje ontspanning voor u, onze lezer. 

Veel leesplezier.

Eva Nicole Pool 
Hoofdredacteur

Lees meer

Skript 41.4 is uit!

Geachte lezer, 

Voor het winternummer van onze eenenveertigste jaargang heb ik de functie van hoofdredacteur overgenomen van mijn oud-collega Pouwel van Schooten. Allereerst zou ik hem graag willen bedanken voor zijn bijdrage als redacteur aan alle Skripts en zijn inspanningen als hoofdredacteur. Daarnaast wil ik mij graag verontschuldigen voor twee fouten tijdens het redactieproces van ons vorige nummer. Helaas stond het artikel van Désirée Kroep vermeld onder de titel ‘Witte pijn, zwarte schaamte.’ Dit had moeten zijn ‘Zwarte pijn, witte schaamte.’ Verder staat er een jaartal verkeerd vermeld in de ondertitel van het artikel van Martijn Beijer. Er staat ‘De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1807-1914.’ Dit had moeten zijn ‘De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1907-1914.’ We betreuren ten zeerste dat deze onhandige fouten door de eindredactie zijn gekomen.

In dit nummer hebben wij voor u wederom drie interessante artikelen. Mayte Beekman schreef het artikel, ‘De linkse jaren zeventig?’, over de opkomst van het neoliberalisme in Nederland in de jaren zeventig. Met adequaat onderzoek haalt zij het idee onderuit dat het neoliberalisme pas op kwam tijdens het kabinet-Lubbers en laat ze zien hoe de monetaristische theorieën van economen Pieter Korteweg en Eduard Bomhoff de weg vrijmaakten kon worden voor de neoliberale ideologie. 

Joey Stofberg schrijft in ‘De andere kant van stilte’ over de invloed van de Gregoriaanse Hervorming op de publieke opinie over gelijkgeslachtelijke seksualiteit in laatmiddeleeuws Engeland. Hij besteed vanuit deze context aandacht aan de invloed van de Gregoriaanse Hervorming op het begrip “sodomie”. Onze eigen redacteur Kauthar Bouazzati is geïnteresseerd in de sociale geschiedenis van het Oosten en heeft een enerverend stuk geschreven over de positie van vrouwen binnen de Iraanse Revolutie en hoe deze revolutie invloed heeft gehad op vrouwenrechten. Aan de hand van verschillende historische onderzoeken zullen in dit artikel twee standpunten worden belicht over de daadwerkelijke gevolgen die deze revolutie had voor vrouwen.

Mees Jansen blijft in de sfeer van revoluties. Hij interviewt promovendus Niels Terpstra over zijn onderzoek naar de relatie tussen rebellengroeperingen en burgers, en het vormen van een bestuur in een door rebellen gecontroleerd gebied. Maaike de Jongh en Aslihan Öztürk hebben Els Kloek geïnterviewd, bekend van haar project 1001 vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Tot slot de column van Dienke Hondius over onderduikplaatsen in Amsterdam. Na een lezing over een onderduikadres in Amsterdam-West raakte zij geïnspireerd en ging op zoek naar meer ‘vergeten’ onderduikplekken. Ik wens u veel leesplezier. 

Eva Nicole Pool 

Hoofdredacteur

Lees meer

Rectificaties

In Skript 41.3 stond op de voorpagina de titel van Désirée Kroeps artikel vermeld als 'Witte pijn, zwarte schaamte'. Dit moest zijn 'Zwarte pijn, Witte schaamte'. Skript betreurt ten zeerste dat deze onhandige fout door de eindredactie is gekomen. 

Verder stond bij het artikel van Martijn Beijer 'Het proletariaat en de oorlog' en jaartal fout vermeld in de ondertitel. Er staat 'De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1807-1914.' Dit moest zijn 'De Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, 1907-1914.' Skript veronschuldigt zich voor deze onzorgvuldigheden.

Lees meer

Skript 41.3 is uit!

In deze editie vergelijkt Désirée Kroep in haar artikel ‘Zwarte pijn, witte schaamte’ drie exposities over slavernij in twee Nederlandse musea en een museum in Groot-Brittannië. Aan de hand van de kritiek op deze tentoonstellingen komt ze tot een voorlopig advies voor het toekomstige slavernijmuseum. Naast deze gevoelige kwestie schrijft Martijn Beijer over de Tweede Internationale in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en onderzoekt Marie van Haaster het leven van de achttiende-eeuwse wetenschapster Émilie du Châtelet. Daarnaast interviewden Skript-redacteuren Marlies Brand en Mees Janssen NIOD-onderzoeker Martijn Eickhoff.

Lees meer